با توجه به آغاز سالتحصیلی جدید روند هوشمند سازی مجتمع آموزش ابوذر آغاز شده و امید هست تا آخر شهریور ماه به پایان برسد

به محض اتمام عکس های هوشمند سازی کلاس ها بر روی وب سایت قرار خواهد گرفت

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.