اولیای گرامی :

برای اینکه فرزند شما به این صفات پسندیده خوب توجه نماید،و آن ها را یاد بگیرد و در زندگی اجتماعی به کار گیرد،ساعتی وقت صرف او کنید.و این مطلب را بتدریج به او شرح دهید.پس از آن مراقب رفتار و گفتار او باشید و در صورت مشاهده پیشرفت و اصلاح رفتار و کردار او را تشویق کنید.همچنین با جلب مشارکت فرزندانتان می توانید قوانینی بر مبنای این ارزش ها تدوین کنید و ایشان را در ارزشیابی رفتار خودش،سهیم نمایید.

ما نیز ان شاالله در مدرسه و سر کلاس،همین کار را انجام خواهیم داد.به موقع به سراغ شما خواهیم آمد و عملکرد فرزندانتان را در خانه و خارج از محیط مدرسه،از شما خواهیم پرسید.به اتفاق هم،این جشنواره مفید را برگزار خواهیم کرد.قبلا از همکاری مشا در اجرای این جشنواره صمیمانه سپاسگذاریم.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.