لینک کلاس های مجازی پایه متوسطه اول

کلاس هفتم

کلاس هفتم تفکر و نگارش

https://online.abouzarhs.com/ch/7t

کلاس هفتم مطالعات اجتماعی

https://online.abouzarhs.com/ch/7m

کلاس هفتم قرآن

https://online.abouzarhs.com/ch/7q

کلاس هفتم عربی

https://online.abouzarhs.com/ch/7a

کلاس هفتم ادبیات فارسی

https://online.abouzarhs.com/ch/7ab

کلاس هفتم ریاضیات

https://online.abouzarhs.com/ch/7r

کلاس هفتم فرهنگ و هنر فناوری

https://online.abouzarhs.com/ch/7fa

کلاس هفتم علوم تجربی

https://online.abouzarhs.com/ch/7o

کلاس هفتم زبان خارجی

https://online.abouzarhs.com/ch/7z

کلاس هفتم پیام آسمانی

https://online.abouzarhs.com/ch/7p

———————————————————–

کلاس هشتم ( آ و ب )

کلاس هشتم  تفکر و نگارش

https://online.abouzarhs.com/ch/8at

کلاس هشتم مطالعات اجتماعی

https://online.abouzarhs.com/ch/8am

کلاس هشتم  قرآن

https://online.abouzarhs.com/ch/8aq

کلاس هشتم  عربی

https://online.abouzarhs.com/ch/8aa

کلاس هشتم  ادبیات فارسی

https://online.abouzarhs.com/ch/8aab

کلاس هشتم  ریاضیات

https://online.abouzarhs.com/ch/8ar

کلاس هشتم  فرهنگ و هنر فناوری

https://online.abouzarhs.com/ch/8afa

کلاس هشتم علوم تجربی

https://online.abouzarhs.com/ch/8ao

کلاس هشتم  زبان خارجی

https://online.abouzarhs.com/ch/8az

کلاس هشتم  پیام آسمانی

https://online.abouzarhs.com/ch/8ap

———————————————————–

کلاس نهم

کلاس نهم آمادگی دفاعی

https://online.abouzarhs.com/ch/9amd

کلاس نهم مطالعات اجتماعی

https://online.abouzarhs.com/ch/9m

کلاس نهم قرآن

https://online.abouzarhs.com/ch/9q

کلاس نهم عربی

https://online.abouzarhs.com/ch/9a

کلاس نهم ادبیات فارسی

https://online.abouzarhs.com/ch/9ab

کلاس نهم ریاضیات

https://online.abouzarhs.com/ch/9r

کلاس نهم فرهنگ و هنر فناوری

https://online.abouzarhs.com/ch/9fa

کلاس نهم علوم تجربی

https://online.abouzarhs.com/ch/9o

کلاس نهم زبان خارجی

https://online.abouzarhs.com/ch/9z

کلاس نهم پیام آسمانی و نگارش

https://online.abouzarhs.com/ch/9p

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *