کاریکلماتور چیست ؟

کاریکلماتور جملاتی پر محتوی ، کوتاه و همراه با شوخ طبعی است که گاهی به جمله ی قصار می ماند ، گاهی به شعر شانه می زند و شاید بتواند تبدیل به ضرب المثل شود . آنچه مسلم است ، کاریکاتوری از کلمات است و این اصطلاح ، اول بار در سال 1347  در مجله ی خوشه از ترکیب واژگان « کاریکاتور » و « کلمه» ابداع شد . پرویز شاپور مبدع و گسترش دهنده ی این نوع ادبی بود که امروزه پیروان و متخصصانی دارد و در کتب ادبی تعریف شده و نمونه ها و مختصات این نوع نوین ادبی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است . در زیر نمونه هایی از کاریکلماتور های شاپور را می خوانید

 • آب تنی ماهی یک عمر طول می کشد .
 • ماه تا سپیده دم در بستر خشک رودخانه ، دنبال تصویر می گشت .
 • به عقیده ی ماهی فاصله بین قطرات باران ، مرگ بار است .
 • سگ ، با سکوت به دزد ها خیر مقدم می گوید .
 • عمر پائیز، صرف پرپر کردن گلها می شود .
 • قلب ، سخنگوی زندگی است .
 • پرواز ، فرصت نمی دهد که گربه از درخت پرنده بچیند .
 • آب به اندازه ای کثیف بود که ماهی به دنبال خودش می گشت .
 • آدم پرتوقع ، سلام نداده انتظار جواب دارد .
 • بهار ، با سرعت باد پائیزی گذشت .
 • ایستادگی جنگل ، توفان را زمینگیر می کند .
 • مرگ ، در واپسین دم حیات متولد می شود .
 • آتش خشم ، شکوفه ی لبخند را می سوزاند
 • پرنده ی پیر ، با کمک گربه از درخت پائین می آمد .
 • پوست موز ، انتقام لگد مال شدنش را از طرف می گیرد .
 • آیینه، یک تنه مقابل همه ایستادگی می کند .
 • هر درخت پیر ، صندلی جوان می تواند باشد .
 • آدم منزوی ، سلام را خداحافظی می شنود .
 • آخرین برف ، کفن زمستان است .
 • خدا حافظی آدم پرچانه ، گوشنواز است .
 • خطوط موازی ، در آغوش هم جان می سپارند .
 • نجار تازه کار ، با جوب ، خاک ارّه می سازد .
 • زندگی بی آب ، از گلوی ماهی پائین نمی رود .
 • دسته گلی به غمگینی « بی تو بودن » بر مزارت نثار می کنم .
 • ستاره ، در دل شب ، شعار « مرگ بر تاریکی » می دهد .
 • در آئینه ی شکسته ، دنبال جسد متلاشی شده ام می گردم .
 • فوران سرنگون شده ، به قوه ی جاذبه ی زمین ، شلاق می زند .
 • گل کاغذی ، از یک قدمی هم ، صدای پای بهار را نمی شنود . 
 • قلبم را ، با قلبت میزان می کنم .
 • پرگاری که اختلال حواس پیدا کرده بود ، بیضی رسم کرد .
 • تاریخ مصرف موش و ماهی را ، گربه تعیین می کند .

 

 

منبع :  مجله اطلاعات حکمت و معرفت ، شماره 118

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.