با تلاش ارشمند تمامی معلمان گرامی و پشت کار تمامی این عزیزان امروز ثمره همه این هارا دیدم و با آرزوی

موفقیت و تندرستی روز افزون برای این دانش آموزان عزیز و گل های سرسبد مجتمع آموزشی ابوذر

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.