درباره ی مجتمع آموزشی ابوذر تبریز
________________________________________
مجتمع آموزشی غیردولتی ابوذر در سال 1368 به همت سید ابوالحسن نباتی، محمود اسلام پناه و محمد زارعپور و عده‌ای دیگر از دلسوختگان تعلیم و تربیت اسلامی برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان مؤمن و متعهد، متخصص و برخوردار از مهارت‌های زندگی، راه‌اندازی شد.
این مجتمع از آغاز دوره متوسطه شروع به فعالیت کرد و هم‌اکنون سی امین دوره‌ی آموزشی خود را طی می‌کند.

راه ما :

ما براین باوریم که در مدرسۀ خوب ؛

 • مهر ورزی و امنیّت و آرامش دلپذیرحرف اوّل را می زند .
 • قلب معلم کانون مهر و محبّت نسبت به دانش آموزان است .
 • آرمان ها و ایده های عالی دانش آموز سرلوحۀ کار وتلاش است .
 • پیوند دانش و کوشش استوار، و ره آورد آن دو، پربار است .
 • دانش آموز به طور طبیعی بزرگ می شود و با شایستگی زندگی را تجربه می کند .
 • تربیت دینی دانش آموزان، مقدم بر آموزش دین است .
 • قدرت بصیرت و شخصیّت اجتماعی دانش آموزان توسعه می یابد .  
 • هیئت علمی دست در دست هم برای تکامل فرآیند آموش و پرورش تلاش می کنند .
 • کیفیّت تدریس معلمان بهتر است .
 • امتحان هدف نیست ، بلکه فرآیندی از آموزش و ارزشیابی یادگیری است .
 • با برگزاری امتحان استاندارد هم موفقیّت معلم و هم دانش آموز ارزیابی می شود.
 • بین معلم و دانش آموز احترام متقابل برقرار است .
 • از بیکاری و تنبلی و گسیختگی علم و عمل خبری نیست .
 • کتاب و مدرسه در خدمت تعلیم سرشار از نشاط است .
 • معلمان از کارشان رضایت خاطر دارند .
 • والدین اعضای کلیدی گروه یادگیری هستند .
 • برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از مشوق های مؤثر استفاده می شود .
 • دانش آموز راه معقول آزاد اندیشی و آزادمنشی یاد می گیرد .
 • راه برخورداری از بهداشت کامل و تندرستی را یاد می گیرد .
 • دانش آموز، استعدادها ، رغبت ها و نیازهای خود را خوب تشخیص می دهد .
 • دانش آموز با ارزش های اخلاقی وحقوق شهروندی و وظایف اجتماعی خود بهتر آشنا می شود .
 • احساس مهر و محبّت به مردم و ملاطفت با دیگران در دلش بیدار می شود .
 • ایمان و اعتقاد و التزام عملی دانش آموز به دین بهتر تقویت می شود .

***

*. ساز و کار راه ما

       *     در تعلیم و تربیت نقش معلم بی بدیل است .

       *     در امر تدریس علم و تکنولوژی دو بازوی توانای معلم است .

       *     برنامه ریزی درسی در پیشرفت آموزشی نقش تعیین کننده دارد .

       *     آموزش های مدرسه باید از جنس مسایلی باشد که در نظام زندگی به کار می آید .

       *     همه پذیرفته ایم که علم باید کارساز زندگی باشد؛ بنابراین آموزش منهای  

              پژوهش کارساز نیست .

 • کتاب های درسی مرجع رسمی معلم است . لکن بسنده نیست .
 • اغلب کتاب های کمک درسی سدّ راه «پژوهش» و «اندیشیدن » هستند .
 • گردش های علمی در فرآیند آموزشی نقش اساسی دارند .
 • دانش آموزان مستعد معلم یاران ارزشمندی برای پیشرفت تحصیلی همکلاسی های خود هستند.
 • آموزش ارزشها ونهادینه کردن آن موقوف به فراهم کردن شرایط آن است .
 • والدین دانش آموزان شرکای حقیقی ما در امر تعلیم و تربیت هستند .
 • مدرسه و خانواده با تکیه بر اعتماد جمعی می توانند کار تعلیم و تربیت را به پیش ببرند .
 • احترام به نقش طرفین ضامن استمرار ارتباط خانه با مدرسه است .
 • ایجاد فرصت شنیدن انتظارات و عقاید یکدیگر پیوند خانه و مدرسه را محکم می کند .
 • خانه و مدرسه موفقیّت های فرزندانشان را باهم جشن بگیرند ، و هردو خود را برنده بداند .

           ما با ایده ها و ساز و کار ها در خدمت فرزندانمان هستیم